chuyen-muc-thieu-nhi-truyen-hinh-fpt

1_home12

GÓI CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP FPT

TV F6

265.000/tháng
265.000/tháng
 • Tốc độ : 10Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F5

305.000/tháng
305.000/tháng
 • Tốc độ : 16Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F4

335.000/tháng
335.000/tháng
 • Tốc độ : 22Mbps
 • 5 Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F3

365.000/tháng
365.000/tháng
 • Tốc độ : 27Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F2

455.000/tháng
455.000/tháng
 • Tốc độ : 32Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support
truyen-hinh-fpt